Điều khoản & chính sách

Nếu bạn có vấn đề gì liên quan đến chính sách bảo mật khi truy cập vào website Thegioivoucher.vn của chúng tôi thì hãy liên hệ tới email: Nguyenthuyen3399@gmail.com. Sự riêng tư và bảo mật thông tin của người dùng là vấn đề rất quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi soạn ra tài liệu phác thảo về các nội dung liên quan đến chính sách bảo mật này. Trong đó sẽ bao gồm những thông tin mà website Thegioivoucher.vn được thu, nhận và sử dụng.

Tài liệu

Cũng như những website khác, Thegioivoucher.vn cho phép bạn làm việc sử dụng các tập tin đăng nhập. Trong các tập tin này bao gồm những thông tin như: địa chỉ giao thức Internet (IP), dịch vụ Internet cung cấp (ISP), loại trình duyệt, giới thiệu/ thoát khỏi trang web, ngày/ thời gian và số lần nhấp chuột nhằm mục đích phân tích xu hướng, quản trị Website. 

Cookies

Chúng tôi không sử dụng cookies để lưu trữ thông tin của người dùng khi truy cập vào trang web. Các thông tin cụ thể của khách được ghi trên các trang truy cập. Hoặc chúng tôi truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên các loại trình duyệt khách truy cập hay những thông tin mà người dùng gửi tới thông qua trình duyệt Website của họ.