Hợp đồng thế chấp 3 bên có những điểm gì cần lưu ý? 

Hiện nay, việc vay vốn ngân hàng hay quỹ tín dụng có thế chấp tài sản bên thứ 3 diễn ra khá phổ biến. Việc áp dụng các biện pháp bảo đảm bằng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ vay của khách hàng tại ngân hàng là việc làm phổ biến trong hoạt động vay vốn, cấp tín dụng tại các ngân hàng. Vậy hợp đồng thế chấp 3 bên là gì? Có những điểm nào cần lưu ý về hợp đồng thế chấp 3 bên? Hãy cùng Thế giới voucher tìm hiểu trong bài viết này.

Tổng quan về hợp đồng thế chấp 3 bên

Hợp đồng thế chấp 3 bên là gì? 

  • Hợp đồng thế chấp 3 bên là hợp đồng 3 bên bảo đảm bằng tài sản của bên thứ 3 để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay của bên vay vốn đối với ngân hàng thương mại.

  • Hợp đồng thế chấp 3 bên được ký kết trong trường hợp này là hợp đồng bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba. Mối quan hệ hợp đồng này thường có sự tham gia của ba bên: (i) Ngân hàng với vai trò là bên nhận bảo đảm, đồng thời là bên có quyền trong quan hệ cấp tín dụng; (ii) Chủ sở hữu tài sản là bên bảo đảm hay còn gọi là bên thứ ba mang tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay với ngân hàng; và (iii) Khách hàng vay là bên được bảo đảm.

Cơ sở pháp lý của việc ký kết hợp đồng thế chấp 3 bên

Quy định về thế chấp, bảo lãnh của Bộ luật Dân sự

  • Về khái niệm thế chấp: Ðiều 346 Bộ luật Dân sự 1995 quy định: “Thế chấp tài sản là việc bên có nghĩa vụ dùng tài sản là bất động sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền…”. Như vậy, theo quy định của Bộ luật Dân sự 1995, thế chấp tài sản là việc bên có nghĩa vụ dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của chính mình đối với bên có quyền.

  • Tuy nhiên, Ðiều 342 Bộ luật Dân sự 2005 đã thay đổi quy định về thế chấp như sau: “Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp)” và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.

  • Như vậy, có thể thấy, các quy định của Bộ luật Dân sự 2005 đã bỏ quy định bên thế chấp bắt buộc phải đồng thời là bên có nghĩa vụ trong quy định về thế chấp của Bộ luật Dân sự 1995. Hay nói cách khác, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005, nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp tài sản có thể là nghĩa vụ của chính bên thế chấp (chủ sở hữu tài sản) hoặc có thể là nghĩa vụ của người khác không phải là bên thế chấp.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005, chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa thế chấp và bảo lãnh theo bảng dưới đây:

  • 03 bên gồm: Bên thế chấp đồng thời là Chủ sở hữu tài sản; Bên nhận thế chấp đồng thời là Bên có quyền; Bên được thế chấp đồng thời là bên có nghĩa vụ; hoặc

  • 02 (Bên thế chấp đồng thời là Chủ sở hữu tài sản và cũng là Bên có nghĩa vụ; Bên nhận thế chấp đồng thời là Bên có quyền).

  • 03 bên gồm: Bên bảo lãnh; Bên nhận bảo lãnh đồng thời là Bên có quyền; Bên được bảo lãnh đồng thời là Bên có nghĩa vụ.

  • Hay nói cách khác, hợp đồng thế chấp 3 bên được ký kết giữa bên thế chấp và bên nhận thế chấp là hoàn toàn có cơ sở pháp lý và phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Các hệ quả pháp lý khi tòa án tuyên vô hiệu hợp đồng thế chấp 3 bên 

Việc tòa án ra quyết định tuyên vô hiệu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba giữa bên thế chấp và bên nhận thế chấp là không phù hợp với các quy định của pháp luật về thế chấp bằng quyền sử dụng đất của bên thứ ba và gây nên sự xáo trộn rất lớn trong đời sống xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch, đồng thời có thể tạo ra nhiều hệ quả pháp lý không mong muốn

II. Kết luận 

Trên đây là tất cả những thông tin mà doanh nghiệp cần biết về hợp đồng thế chấp 3 bên. Nhu cầu vay vốn thế chấp tài sản là nhu cầu cấp thiết của rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Việc ký kết hợp đồng thế chấp 3 bên cần phải được xem xét kỹ càng, tránh dẫn đến những rủi ro, sơ suất không đáng. Mọi thông tin trong bài viết được tham khảo từ Luật sư Nguyễn Xuân Nhất – luật sư với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật kinh tế và thương mại.

Nếu muốn tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác của luật sư Nguyễn Xuân Nhất, bạn có thể truy cập tại MISA AMIS

 

Có thể bạn quan tâm