Miễn trừ trách nhiệm

Những thông tin trên Website là do chúng tôi tổng hợp lại & đăng tải. Thế nên những nội dung này chỉ mang tính chất cá nhân để bạn có thể đọc thêm. Thế nên bạn sẽ là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trước những thông tin mà bạn cho là thích hợp  tín nhiệm. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay tổn thất phát sinh nào kể cả trực tiếp lẫn gián tiếp khi bạn dùng nhưng thông tin trên Thegioivoucher của bên chúng tôi.

Nhiều lúc sẽ có một số đường link (URL) trên Web của bên chúng tôi dẫn ra những trang Website bên ngoài. Những URL này đôi lúc cũng nằm ngoài tầm làm chủ của chúng tôi vì thế mà chúng tôi không thể làm chủ những nội dung, hình ảnh của các link/URL đấy. Việc sử dụng các URL đấy trên trang này không ngụ ý hay đại diện cho quan điểm, đề nghị mà họ cung cấp.

Chúng tôi luôn cố gắng để cho Website này luôn trong trạng thái hoạt động bình thườngThế nhưng trong một số trường hợp bất khả kháng liên quan đến vấn đề kỹ thuật như đường truyền, hosting…nằm ngoài năng lực của mình, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệmNhưng mà chúng tôi cũng sẽ thông báo đến các bạn ngay lập tức & có phương án phù hợp nhất.